27 marca 2021

PILNE !

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z projektem ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z treści którego wynika że: „Dyrektor przedszkola na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy są̨ zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność́ leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują̨ zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19– ma obowiązek zorganizować́ zajęcia w przedszkolu, do których uczęszczają̨ te dzieci”.

W związku z powyższym przygotowaliśmy odpowiedni wniosek, będzie dostępny w przedszkolu. Przyprowadzając dziecko wypełnicie Państwo wniosek, po czym będziemy zobowiązani do zaopiekowania się̨ dzieckiem. Prosimy o informację telefoniczną, że istnieje taka potrzeba, aby zapewnić od poniedziałku opiekę Państwa dzieciom, musimy ustalić godziny pracy przedszkola.

W poniedziałek 29.03.2021 przedszkole będzie czynne od 7.30, o ile nie zgłosi się żadne dziecko, które będzie potrzebować opieki we wcześniejszych godzinach. Bardzo prosimy o jak najszybsze przekazanie nam informacji (telefonicznie do dyrekcji przedszkola: 661 285 069, 500 090 972) o potrzebie pozostawienia dziecka w przedszkolu, ze wskazaniem konkretnych dni a także sprecyzowania godzin, byśmy mogli na ten czas odpowiednio przeorganizować́ pracę placówki.

Niepubliczne Przedszkole KROPKA

16-400 Suwałki

ul. Muzyczna 14

przedszkolekropka@wp.pl

725 040 675 - Przedszkole

500 090 972 - Dyrektor Przedszkola

661 285 069 - Wicedyrektor Przedszkola

Social Media