Ramowy rozkład dnia

Umowa

Zgody rodzicow

Karta zgłoszenia dziecka

Pliki do pobrania:

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

 • Przedszkolak podróżuje- organizacja zajęć w terenie. Raz w miesiącu wyjazd z dziećmi do ciekawych miejsc na terenie Suwalszczyzny, jak również w inne zakątki Polski. Rozwijanie w dziecku ciekawości świata, otwartości na poznawanie nowych doświadczeń i miejsc, umożliwienie dzieciom  bezpośrednich obserwacji rzeczy, zjawisk i sytuacji w „naturalnych warunkach”. 
 • Smyko-multisensoryka- podstawowym założeniem tych zajęć jest to, że dziecko potrzebuje odpowiednich warunków i stymulacji właściwymi bodźcami, aby mogło uczyć się i poznawać świat. Organizujemy zajęcia w taki sposób, aby pobudzać do pracy wszystkie 7 zmysłów dziecka. Prowadzone są raz na dwa tygodnie w każdej z grup.
 • Montessoriańskie popołudnia- dzieci poznają świat, korzystając ze wszystkich pięciu zmysłów, nie tylko słuchając, obserwując czy czytając. Według własnego planu uczą się tego, na co mają ochotę w danej chwili, wybierając z setek możliwości.
 • Zajęcia sportowe "Przedszkoliada"- głównym celem programu Przedszkoliady jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to przygotowaniu ogólnorozwojowemu dzieci, co procentuje w codziennym życiu, ale także przy uprawianiu sportu w późniejszym wieku.
 • Kodowanie i programowanie- propagowanie nauki kodowania i programowania wśród dzieci. Jest to innowacyjny sposób przekazywania wiedzy i umiejętności matematycznych,  logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów. Wszystkie te działania wspomagają rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, społecznych i porozumiewanie się w języku angielskim. Zajęcia obywają się raz w tygodniu w każdej grupie.
 • Terapia ręki- usprawnianie motoryki małej i dużej,  rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Stymulacja dotyku i propriocepcji, dostarczanie wrażeń dotykowych, normalizowanie napięcia mięśniowego w obrębie dłoni i poprawiają stabilizację centralnego układu posturalnego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie.
 • Fizjoterapia- zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą ukierunkowane są na wspieranie i stymulowanie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Odbywa się to poprzez ćwiczenia dużej motoryki, równoważne, koordynacyjne, korekcyjne.
 • Terapia integracji sensorycznej- zajęcia indywidualne z terapeutą SI ukierunkowane na stymulację centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne.
 • Terapia pedagogiczna- zajęcia indywidualne z terapeutą pedagogicznym, skupia się na korekcji i kompensacji zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka. Poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy, terapeuta pedagogiczny usprawnia funkcje percepcyjne, motoryczne oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Gimnastyka korekcyjna- zajęcia grupowe z fizjoterapeutą, mające na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka, kształtowaniu prawidłowej postawy oraz eliminowaniu błędów w postawie dziecka. 
 • Logopedia- zajęcia indywidulane z logopedą mające na celu niwelować wady wymowy dziecka. Odbywają się raz w tygodniu z dziećmi objętymi terapią.
 • Rękodzieło- poznawanie i nauka wykorzystywania różnych form technicznych, takich jak: szycie, tworzenie przedmiotów i zabawek z różnych materiałów i faktur. Zajęcia wspomagają rozwój motoryki małej, kreatywności, koordynację wzrokowo-ruchową, a także uczy samodzielności. Odbywają się raz na dwa tygodnie w każdej grupie.
 • Edukacja przez ruch- to system form i metod kształcenia oraz terapii opracowany przez Dorotę Dziamską, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju.
 • Kuchcikowo- są to zajęcia kulinarne dla dzieci, gdzie mogą realizować kulinarne pasje.

  Dzieci wcielają się w małych kucharzy i przygotowują własne potrawy. Dzieci uczą się współpracy w grupie, a przede wszystkim wyrabiają umiejętności potrzebne w życiu codziennym.

 • Zajęcia taneczne- rozwijanie koordynacji psychoruchowej, kształtowanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, ćwiczenie pamięci i koncentracji przez naukę różnych tańców współczesnych i klasycznych oraz zabaw ruchowych.

 

Wyprawka dla dziecka

 • kapcie z gumową podeszwą
 • zestaw ubrań na zmianę w woreczku (podpisane)
 • kocyk i poduszka (dzieci młodsze)

 

 

Informacje dla rodziców

Niepubliczne Przedszkole KROPKA

16-400 Suwałki

ul. Muzyczna 14

przedszkolekropka@wp.pl

725 040 675 - Przedszkole

500 090 972 - Dyrektor Przedszkola

661 285 069 - Wicedyrektor Przedszkola

Social Media