27 października 2021

Propozycje zabaw na środę

 • Jak to się kończy?

I sposób

 1. Rodzic czyta lub opowiada dziecku baśń, którą słyszało już kilka razy, ale czytanie lub opowiadanie należy przerwać tuż przed zakończeniem. Należy spytać dziecko: "Jak to się kończy?". 

Wskazówka: Należy unikać formułowania pytań typu: "Czy możesz mi powiedzieć?" albo "Czy pamiętasz, jak to się kończy?", ponieważ dziecko może wtedy odpowiedzieć: "Nie nie mogę/nie pamiętam." i zamiast nauki nastąpią negocjacje.

    2. Jeśli dziecko ma trudność z dokończeniem bajki, rodzic może przekazać kilka werbalnych podpowiedzi: "Co się stało z wilkiem?" itp.

II sposób

 1. Rodzic czyta lub opowiada dziecku baśń, którą słyszało już kilka razy, ale czytanie lub opowiadanie należy przerwać tuż przed zakończeniem. Potem pyta, jak ta historia mogłaby się skończyć- chodzi o to, by omówić z dzieckiem różne warianty zakończenia.
 2. Jeśli dziecku sprawia trudność wymyślić inne zakończenie niż te, które jest w książce, można przeczytać lub opowiedzieć dziecku inną historię, której jeszcze nie znało.

Jakie korzyści z takiej zabawy?

 • Pamięć słuchowa- podczas tej zabawy dziecko rozwija pamięć słuchową
 • Wyobraźnia- dziecko musi wykazać się wyobraźnią i opowiedzieć nowe historie na podstawie znanych mu bajek
 • Różne zakończenia- dziecko uczy się, że nie zawsze istnieje tylko jeden sposób rozwiązania problemu i że mogą istnieć różne rozwiązania
 • Teoria umysłu- aby myśleć o innych zakończeniach baśni, dziecko musi spróbować wczuć się w którąś z postaci. Może to być bardzo trudne, ale skłania do tego by próbować zrozumieć myśli innych osób.

 

 • Łapanie woreczków do kosza
 1. Rodzic rzuca woreczkami lub kolorowymi piłkami w kierunku dziecka, a ono łapie je do kosza.
 2. Aby podwyższyć poziom trudności, zwiększaj odległość między osobą rzucającą a dzieckiem.

 

Jakie korzyści z takiej zabawy?

 • Umiejętności wzrokowo- ruchowe- aby złapać woreczek do kosza, niezbędny jest sprawnie działający układ wzrokowo- ruchowy. Wraz ze zwiększaniem się dystansu zabawa staje się trudniejsza, ponieważ dziecko musi nosić kosz na coraz większą odległość
 • Planowanie motoryczne- dziecko musi skoordynować działanie poszczególnych części ciała i zająć taką postawę, żeby złapać woreczek, który leci w powietrzu. Wraz ze zwiększeniem odległości zabawa staje się trudniejsza, ponieważ rośnie prędkość woreczka.
 • Propriocepcja- aktywność ta wymaga stopniowania siły mięśni, tak żeby ciało było gotowe na odpowiednie ustawienie kosza oraz właściwej reakcji na siłę, z którą woreczek uderza w kosz.

 

 • Utrzymywanie woreczka i poduszki
 1. Dziecko trzyma na głowie woreczek z grochem lub małą poduszkę i porusza się po linii prostej.
 2. Dziecko trzyma na głowie woreczek z grochem lub małą poduszkę i porusza się po linii prostej na palcach.
 3. Dziecko trzyma na głowie woreczek z grochem lub małą poduszkę i porusza się po linii prostej, trzymając w ręku nietłukący się przedmiot (książka, teczka, ręcznik, itp.)

 

Jakie korzyści z takiej zabawy?

 • Planowanie motoryczne- utrzymywanie woreczka lub małej poduszki na głowie wymaga koordynacji ciała i przyjęcia takiej pozycji, by poduszka bądź woreczek nie spadły
 • Dynamiczna kontrola postawy- zabawa wymaga kontroli ciała w jego środkowej osi; układ mięśniowo- szkieletowy musi zareagować na zmiany w ruchach dziecka, tak żeby utrzymało ono równowagę. Oś środkowa to niewidoczna linia, która oddziela prawą część ciała od lewej. Przebiega od czubka głowy przez nos aż do dołu
 • Zmysł równowagi- dzięki bodźcowi proprioceptywnemu działającemu na głowie (woreczek/poduszka) zmysły równowagi, proprioceptywny i wzrokowy muszą zintegrować się, żeby dziecko zachowało równowagę
 • Kiedy dziecko się porusza, nie myśli o swoim ciele. Aktywność ta zwiększa stymulację sensoryczną głowy i szyji, co sprzyja skupieniu na zachowaniu prostej i ustabilizowanej postawy.

 

 • Monety w śwince skarbonce

Do zabawy potrzebujemy:

- różne monety

-skarbonka

 1. Dziecko podnosi monety, używając kciuka i palca wskazującego, a następnie wkłada je do skarbonki.
 2. Na dłoni dziecka rodzic kładzie monetę i prosi, aby dziecko przesunęło ją do koniuszków palców używając tylko kciuka, palca wskazującego i środkowego. Nie może sobie pomagać drugą dłonią (powinna cały czas leżeć na stole druga dłoń).                                                                                                                                        Wskazówka: Jeśli dziecko przesuwa monetę całą dłonią, a nie tylko palcami rodzic może powiedzieć: "Palce mały i serdeczny idą spać, a pracują tylko palce wskazujący, środkowy i kciuk". Można też oddzielić te dwa palce i zakleić plastrem.
 3. Monety mogą być jako liczmany. Rodzic prosi dziecko, aby wzięło 3 monety, później prosi, aby dobrało jeszcze kolejne 2 i wtedy pyta: "Ile masz teraz monet?". Dziecko ma za zadanie przeliczać, dodawać, odejmować monety zgodnie z poleceniami rodzica. 

Jakie korzyści z takiej zabawy?

 • Chwytanie palcem wskazującym i kciukiem (chwyt szczypcowy)- podnoszenie monet przy użyciu kciuka i palca wskazującego ćwiczy ten rodzaj chwytu, który potem wykorzystuje się przy umiejętności pisania.
 • Poruszanie przedmiotami w dłoni- dziecko musi wygiąć dłoń w łuk, by kontrolować monetę, nie używając drugiej dłoni
 • Motoryka duża- ramiona muszą być stabilne, by ręce mogły się oderwać od ciała w sposób kontrolowany. To umożliwia precyzyjny ruch dłoni i palców Zabawa zmusza mięśnie dłoni do skoordynowanej pracy.
 • Umiejętności matematyczne- bawiąc się monetami jako liczmanami dziecko uczy się sprawnie przeliczać, dodawać, odejmować, czyli wykonuje proste działania matematyczne.

 

​​​​​​​Miłej zabawy! :)

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole KROPKA

16-400 Suwałki

ul. Muzyczna 14

przedszkolekropka@wp.pl

725 040 675 - Przedszkole

500 090 972 - Dyrektor Przedszkola

661 285 069 - Wicedyrektor Przedszkola

Social Media